STARTSIDE
KURSINFO
• GAMLE MALETEKNIKKER
• LANDSKAPSMALERI
• ANIMASJONSFILM
• PHOTOSHOP
• AKTMALERI
FRESCOSYMPOSIUM
LOKALITETER
KONTAKT
PÅMELDING
Norsk
English
Mure en frescovegg
Det beste, mest ideelle og ukompliserte underlag for fresco er teglstein, dvs. stein av brent leire. Keramikk heter slikt. Oppmuring av teglstein utføres av murere etter at ytterkledningen på bygget er gjort ferdig. Ytterkledningen skal beskytte mot fuktighet og værslag. Mellom teglmuren og ytterkledning skal det være et luftesjikt. Teglsteinsveggen vår er muret opp med bare et lag porøs tegl, type "Ru rosa", med mørtel av sand og lesket kalk. Den porøse steinen bør vere fuktet... vi la merke til at murerne ikke var vant til å arbeide med lavbrent teglstein som øyeblikkelig suger i seg alt vannet som fugemørtelen trenger for å herde. (Sikkert fordi hus av tegl i Norden bygges av høybrent "sintret" keramikkstein som ikke trekker vann for å være sikret mot frostsprenging).

Når teglveggen har stått en måned har kalkfugene fått styrke av "karbonatiseringsprosessen", der kalken i et fuktig miljø forsteines i kontakt med karbondioksydet i luft. Deretter starter en spesialist i kalkmuring å legge på to lag grunnpuss. Lagene påføres med 3-4 ukers mellomrom (for tid til karbonatisering), total tykkelse 3-4 cm, med avtagende forhold sand-kalk 5:1 og 4:1. For å styrke pussen dusjes til slutt pusslaget med kalkvann (jmf. egen oppskrift) over en periode, noe som fører til ytterligere karbonatisert binding og styrke. På foto nede til venstre ses vår innleide lokale spesialist på kalkmuring Murmester Rune Åkernes. Arbeidet er tungt og krever god fysikk og god tobakk.
test

FRESCO MED AIRBRUSH
Vil vi få oppleve en ny tendens til å lage monumentale utsmykkinger på det gamle kalkprinsippet i moderne kunst? Arkitekter og kunstnere merker kravet om soliditet og varighet. Går nå yngre kunstnere inn i det gamle og velprøvde for å skape nye muligheter for integrasjon av kunst i arkitektur, og i samklang med den arkitektoniske konstruksjon?
FRESCOBRØDRENE
Tittelen er erobret av Bent Erik Myrvoll og Leon Roald, lærerne på symposiet og drivkreftene bak denne satsingen. Leon Roald har drevet igjennom etableringen av frescoavdelingen under Ålesund Kunstfagskule og nybygget for romkunst. Roald har et spansk blikk på faget, mens Myrvoll har grundig mural skolering fra Akademiet i Stockholm.
KUNSTAMBULANSEN til disposisjon for frescosymposiet
Den stadig eskalerende frescoguru, Bent Erik Myrvoll, står med et bein innenfor restaurering av gamle veggmalerier, og et innen performance. I arbeidet med å stå på begge disse beina har han begynt som ambulansesjåfør i sitt eget prosjekt Norsk Kunstambulanse (NKA). Her brukes ambulansen til å rykke ut og behandle kunsten eller menneskene. Ambulansen inneholder enten pigmenter, oljer, lim og kalk som skal brukes i restaureringer, eller den kan inneholde mennesker som rykker ut.
En CV om Myrvoll
Sparebanken Møre med stort tilskudd
Kr. 250.000,- bevilges muralavdelingen ved juletider 2008. Det medførte at utviklingsarbeidet skjøt fart og fikk svært positive ringvirkninger for sommersymposiet i 2009.
Escuela International de Pintura Mural
De store frescoskoler i Europa på 1900-tallet: I et stort kloster i sentrum av byen San Cugat de Vallès rett vest for Barcelona ble det på 1970 og 80-tallet holdt internasjonale kurs av høy standard i klassisk frescoteknikk. Dette er en link til en bok der du midtveis nedover finner utførlig beskrivelse av frescokursene. For de som kan spansk/katalansk. Leon Roald lærte fresco her sommeren 1978.
Se foto og les mer på katalansk...
FRESCO: MATERIAL OG UTSTYR
Vi låner ut et sett velegnede frescopensler og sparkelskjeer. Ta gjerne med noen av dine egne favorittpensler men la de dyreste være igjen hjemme. Av pensler for kalkmaleri er egentlig alt brukende, men kalk tærer på busta. Syntetiske akvarellpensler av god kvalitet er velegnet, tynne eller breie, de er spenstige og holder på vannfargen. Du trenger ikke å tenke på materialer og spesialredskap. Vi sørger for alt du elles vil få behov for av kalk og sand og sikter, murskeier og pigment.
VERNEUTSTYR INNEN FRESCO ER VIKTIGERE ENN I MANGE ANDRE KUNSTNERISKE AKTIVITETER
Klærne skal beskytte huden mot den sterkt basiske kalken. Ta med hodeplagg, langerma skjorte og praktiske sko. Det viktigste er vernebriller - kalk er meget sterkt etsende for øynene og tynne arbeidshansker av typen "monteringshanske", som puster på oppsiden. Det blir ganske behagelig selv om du har dem på deg i timesvis. Sterke oppvaskhansker kan være en fordel å ha fordi vi rengjør ofte.
Les mer...
SOMMERKURSENES FAGLIGE FUNDAMENT STÅR FOR RIKSANTIKVARENS BLIKK
Kursholder i fresco Bent Erik Myrvoll ses over i samarbeid med Kjell Arne Årseth under den pågående restaurering av Hole kirke, Vik i Sogn. Et svært omfattende arbeid nøye overvåket av Riksantikvaren. Myrvoll utførte ifjor reparasjon av kalkmaleridekorasjonene i gamle Løvenvold Kino i Ålesund.