Ålesund Kunstskole
http://moremural.no

Kursinfo > FRESCOSYMPOSIUM Utskriftsdato: tirsdag, 28. januar 2020 kl. 02:49

test
Det 10 dager lange symposiet gir en dyptgående introduksjon i teknikken, og danner et fundament for videre selvstendig arbeid med fresco på vegg
Kursets innhold dag 1 og 2:
- Opplæring i blandingsmetoder for kalkmassen med de beste maskiner og redskap
- Grunnleggende testing av teknikken ved eksperimenter på keramikkplater.
- Riving av kalkekte pigment. Grunntrening med maling i transparente sjikt på frescogrunn på frittstående keramikkplater.

Dag 3 - 10:
- Arbeid med skisser i fullt format for utføring på vegg.
- Skissene overføres til vegg.
- 2 lags kalkpussgrunn legges på veggfeltet.
- Ytterste pussoverflate og maling utføres forløpende (1/4 til 1 m2 pr. dag).


Det er ingen andre steder i Norge hvor man kan få undervisning i Fresco på det nivået som vi tilbyr. Materialene man jobber med holder hele tiden høy standard, og er av svært god kvalitet. I tillegg har lærerne vi bruker solid kompetanse, arbeider som billedkunstnere, og representerer både nordisk og Syd-europeisk tradisjon.

test
Teoretiske introduksjoner
Undervisningen er lagt opp med teoretisering underveis. Det vil si at man tar avbrekk i det praktiske arbeidet for å ta for seg ulike tema. De tekniske forelesningene er grundige og går inn på tema som kalk, sand, vann, pigment, karbondioksydet, herdeprosesser, arbeidsprosesser og redskap.

Videre doseres det om bevaring av frescomaleriet, om etterfukting, temperatur og atmosfære. Og videre om nedhogging, konservering, og flytting av kunstverk på mur ("strapping"). Vi presenterer faglitteratur, gir en historisk innføring, og viser til muraldekorerte bygg fra både før og nå. Deltagerne inviteres også med ut i bybildet i Ålesund for å se på interessante jugendbygg.

Frescosymposiet har også et vitalt element av kunstnerisk eksperimentering over seg. Vi ønsker at det skal skapes et fagmiljø for fresco i Norge. Derfor er det essensielt at man i læringsprosessen også arbeider opp mot andre kunstnere. Det er dette som gjør det til et symposium, og ikke "bare" et undervisningsopplegg.
Frescosymposiet har også et vitalt element av kunstnerisk eksperimentering over seg. Vi ønsker at det skal skapes et fagmiljø for fresco i Norge. Derfor er det essensielt at man i læringsprosessen også arbeider opp mot andre kunstnere
test
Her er salen i muralbygget gjort klar for den grunnleggende læreprosessen, det klassiske første steg ved all læring av fresco. En fresco-freske er bygget på opp til 5 lag av underliggende kalkpuss med avtagende mengdeinnblanding av sand. Aller først prøver man ut teknikken på tykke lavtbrente terracotta-plater som gir en tilnærmet kalkpåføringssituasjon som på gammeldags teglsteinsvegg. Vi rigger på solide bord. På keramikkplatene lærer man sparkle-og maleteknikk til både pusslagene og malestrøkene "henger fast". Platene gir en komfortabel arbeidssituasjon for de første famlende steg. Man jobber med riving av pigment og prøver ut pensler og malemåter, før man etter noen dager er utlært til å gå til vertikalt maleri på vegg.

test
Frescoen vokser dag for dag
foto Bent Erik Myrvoll

test
FORMÅLET MED FRESCOATELIERET
1.Skape et kompetansesenter for kunstnere, håndverkere, restauratører og arkitekter innenfor veggmaleri. Forene lokale og internasjonale krefter i jugendbyen Ålesund.
2.Gi unge kunstnere en bredere plattform gjennom utvidet kunnskap om eldre maleteknikker.
3.Gi skolens studenter innblikk i monumental kunst og utsmykking.
Frescomaleriets ideelle underlag: keramikk
test
Keramikkplatene er brent her i huset, til godt over 900 grader Celcius etter gammel oppskrift og tradisjon fra de gamle frescoskoler i Syd-Europa, og lages av vår keramiske ekspert Leon Roald. De tykke grove platene har en ideell overflatestruktur og evne til vannabsorbering som er tilnærmet de tradisjonelle teglsteinsvegger som fresco utføres på.

Mure en frescovegg
Det beste, mest ideelle og ukompliserte underlag for fresco er teglstein, dvs. stein av brent leire. Keramikk heter slikt. Oppmuring av teglstein utføres av murere etter at ytterkledningen på bygget er gjort ferdig. Ytterkledningen skal beskytte mot fuktighet og værslag. Mellom teglmuren og ytterkledning skal det være et luftesjikt. Teglsteinsveggen vår er muret opp med bare et lag porøs tegl, type "Ru rosa", med mørtel av sand og lesket kalk. Den porøse steinen bør vere fuktet... vi la merke til at murerne ikke var vant til å arbeide med lavbrent teglstein som øyeblikkelig suger i seg alt vannet som fugemørtelen trenger for å herde. (Sikkert fordi hus av tegl i Norden bygges av høybrent "sintret" keramikkstein som ikke trekker vann for å være sikret mot frostsprenging).

Når teglveggen har stått en måned har kalkfugene fått styrke av "karbonatiseringsprosessen", der kalken i et fuktig miljø forsteines i kontakt med karbondioksydet i luft. Deretter starter en spesialist i kalkmuring å legge på to lag grunnpuss. Lagene påføres med 3-4 ukers mellomrom (for tid til karbonatisering), total tykkelse 3-4 cm, med avtagende forhold sand-kalk 5:1 og 4:1. For å styrke pussen dusjes til slutt pusslaget med kalkvann (jmf. egen oppskrift) over en periode, noe som fører til ytterligere karbonatisert binding og styrke. På foto nede til venstre ses vår innleide lokale spesialist på kalkmuring Murmester Rune Åkernes. Arbeidet er tungt og krever god fysikk og god tobakk.
test

Gotlands kalk av høy kvalitet
test
Øya Gotland byr på kalkforekomster av høyeste kvalitet i verdensmålestokk, og det er herfra frescokursene får kalken. Den 10 mil lange øyas knudrete fjellgrunn av kalkavleiringer byr på uuttømmelige reservoar av svært ren kalk, som brennes og videreforedles til m.a. vår bruk. Link til utførlig svensk geologisk rapport :
http://tanzania.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/remisser/2005/41-1018-2005.html


Denne siden er skrevet ut fra http://moremural.no - Ålesund Kunstskole
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)