Ålesund Kunstskole
http://moremural.no

Kursinfo > ANIMASJONSFILM Utskriftsdato: tirsdag, 28. januar 2020 kl. 02:56

FREDAG 30.JULI - FREDAG 6. AUGUST, LÆR ANIMASJONSFILM

test
Boogie Electric

ANIMASJONSHANDVERKET
Kurset set seg føre å gjennom praktisk arbeid gje innsikt i animasjonhandverkets grunnprinsipp.
Deltakarane skal i ein av dei tradisjonelle animasjonsteknikkane, teiknefilm, dukkefilm eller cut-out, gjennomføre ein halvt minutts kortfilm. Arbeidet gjerast individuelt eller i små grupper.

Gjennom prosessen vert det gitt innføring i:
manusskriving,
teikning av dreiebok,
bruk av speilreflekskamera,
bruk av stop motion pro,
grunnleggande bevegelses prinsipp i animasjon,
lydlegging og klipping.


I tillegg til det praktiske arbeidet vil det bli teoriforelesingar om relevante tema som animasjonsfilm historia, rettigheitsproblematikk knytt til film, og animasjonsbransjen i Noreg i dag.


Denne siden er skrevet ut fra http://moremural.no - Ålesund Kunstskole
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)