Ålesund Kunstskole
http://moremural.no

Kursinfo > PHOTOSHOP Utskriftsdato: tirsdag, 28. januar 2020 kl. 01:36

KURS I PHOTOSHOP: 05.08 - 08.08
test
Kurset er skreddarsydd for dei med stor begeistring for foto og bilete. Kurset vil gi rikt utbytte både for dei med inga erfaring med Photoshop, men som har brukt foto i datamaskina, og dei som har brei profesjonell erfaring med foto som medium og som ønsker djupare innsikt i fotobehandlingsprogram. Det er ein føresetnad at deltakaren generelt er fortruleg med den heilt vanlege bruk av datamaskina.

test
Kurset starter med det heilt grunnleggjande i Photoshop
Du bruker dine eigne foto, lærer å beskjere dei og å regulere fargetonar, og prøver ut dei fantastiske/imponerande retusjverktøya i Photoshop til perfeksjonering og manipulering av bileta.
Du får lære å bruke Photoshop sine mest aktuelle filter og effekter, og bruk av lag.
I tillegg ser vi litt heilskapleg på heile Adobe-pakken og kva som er likt og ulikt i dei mest sentrale Adobeprogramma (hovudsakleg Illustrator og InDesign). De lærer også korleis ein importerer bilete frå ulike medium (frå digitalkamera, minnepenn o.l.), korleis flytte element mellom ulike dokument, og korleis ein kan lagre, brenne og distribuere filene til ulike føremål.

Utover dette stiller kurshaldar seg disponibel til å gå gjennom fleire aktuelle sider ved Photoshop, både enkle og avanserte.
Vi vil også fokusere på kva som finst av ressursar (både på Internett, i bøker og innebygde hjelpefunksjonar i programmet), og korleis de kan nytte desse ressursane til vidare utforsking av programmet.

Dersom de har spesielle ynskje til kva kurshaldar skal gå gjennom, så send gjerne kurshaldar tips på e-post k4@volda.vgs.no.


Denne siden er skrevet ut fra http://moremural.no - Ålesund Kunstskole
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)